Fundacja Planeta Kreatywna zajmuje się szeroko rozumianą profilaktyką uzależnień behawioralnych (telefon, internet). Przede wszystkim chcielibyśmy zachęcić młodych ludzi do rozwijania nowych pasji, zaproponować warsztaty z kreatywności. W tym pokoleniu nastolatków gdzie główna komunikacja rozwija się poprzez telefon i internet. Nastolatkowie spędzają coraz więcej czasu samotnie, nie nawiązują znajomości w realu, tracą poczucie czasu co w konsekwencji prowadzi do samotności, pogorszeniu się wyników w nauce, brak trwałych relacji z rówieśnikami i rodziną. Coraz części zdarza się, że młodzież z powodu bardzo dużej ilości czasu spędzonej w sieci nie dostaje promocji do następnej klasy lub też zostają usunięci ze szkoły. Brak trwałych relacji partnerskich, umiejętności komunikacji w świecie realnym, przyjaźni i związków emocjonalnych w konsekwencji prowadzą do izolacji społecznej i zawodowej, sprzyjają uzależnieniu.